Jogi nyilatkozat és panaszkezelés

Kérjük, olvassa el a weblapunkkal kapcsolatos jogi információkat.

A Roche (Magyarország) Kft. tájékoztatja önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Roche (Magyarország) Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. Noha a Roche (Magyarország) Kft. mindent megtesz, hogy a weblapon pontos és friss információkat helyezzen el, nem állítjuk és nem garantáljuk, sem kifejezetten, sem beleértetten, hogy a weblapon található információk pontosak vagy teljesek, továbbá a weblap, illetve az azon hivatkozott bármely egyéb weblapok használatáért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A Roche (Magyarország) Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a weblapot, azonban frissítéséért nem vállal felelősséget. Minden felhasználó elfogadja, hogy a weblaphoz, illetve az azon hivatkozott weblapok, valamint az azokon található tartalomhoz való hozzáférés és azok felhasználása a felhasználók saját kockázatára történik. Sem a Roche (Magyarország) Kft., sem pedig bármely egyéb olyan harmadik fél, aki részt vett a weblap, illetve bármely, ezen a weblapon hivatkozott weblap létrehozásában, készítésében vagy szolgáltatásában nem felelős semmilyen módon a weblap, illetve azon hivatkozott bármely egyéb weblapok hozzáféréséből, használatából vagy a használat lehetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett, illetve egyéb más vagyoni és nem vagyoni károkért, illetve a tartalom hibáiért és hiányosságaiért.

A jelen weblapon nyújtott információk nem képeznek ajánlatot vagy felhívást bármely Roche (Magyarország) Kft. által forgalmazott termék vásárlására, eladására, az azzal történő kereskedésre, illetve azzal kapcsolatos bármely tranzakciókra.

A jelen weblap tartalmazhat jövőbetekintő információkat. Az ilyen típusú információk számos, nagy mértékben bizonytalan tényezőtől függnek, ideértve a tudományos, üzleti, gazdasági és pénzügyi tényezőket, ily módon a tényleges eredmények nagy mértékben eltérhetnek az itt bemutatottaktól. A kívülálló, harmadik felek weblapjaira történő hivatkozások kizárólag kényelmi célokat szolgálnak. Nem nyilvánítunk semmiféle véleményt kívülálló harmadik felek weblapjain található tartalmakról és kifejezetten elhárítjuk a felelősséget minden, kívülálló féltől származó információval és annak felhasználásával kapcsolatban. Minden, a weblapon szereplő Roche (Magyarország) Kft. –logó, terméknév, illetve valamennyi egyéb, a honlapon található márkanév és védjegy a Roche Finanz AG vállalatcsoport egy-egy tagja, valamint a Roche (Magyarország) Kft. tulajdona, illetve felhasználása csak és kizárólag részükre engedélyezett. A Roche (Magyarország) Kft. weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Roche (Magyarország) Kft. jogosult. A Roche (Magyarország) Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Roche (Magyarország) Kft. beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében, a jelen jogi nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételével – ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja, vagy kinyomtassa.

Panaszkezelés:

A Roche (Magyarország) Kft. Diabétesz üzletágának egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása. Ezért az Ügyfelektől érkező panaszokat a Roche (Magyarország) Kft. Diabétesz üzletága az alábbi szabályok szerint kezeli. A Roche (Magyarország) Kft. Diabétesz üzletága ennek megfelelően biztosítja, hogy az Ügyfél a cég magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (telefonon), vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

Az Ügyfelek a panaszokat az alábbi elérhetőségekre küldhetik meg:

telefonszám: 06 (80) 200 694 (Ingyenesen hívható zöldszám, hétfő, szerda, péntek: 10:00-15:00 között.)

e-mail cím: hungary.diabetes@roche.com

levelezési cím: Roche (Magyarország) Kft., 1112 Budapest, Balatoni út 2/A


A panaszkezelés során az Ügyféltől kérhető adatok:

Társaságunk a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az Ügyféltől:
a) neve;
b) lakcíme, székhelye, levelezési címe;
c) telefonszáma;
d) értesítés módja;
e) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás;
f) panasz leírása, oka;
g) Ügyfél igénye;
h) a panasz alátámasztásához szükséges az Ügyfél birtokában levő olyan dokumentumok másolata, amely a társaságunknak nem áll rendelkezésre;
i) meghatalmazott útján eljáró Ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
j) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszok kivizsgálását 15 munkanapon belül vállaljuk.

A beérkezett panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a társaságunk nyilvántartást vezet, melyek a Roche (Magyarország) Kft. Diabétesz üzletágának számítógépes rendszerében kerülnek rögzítésre és feldolgozásra. Minden egyes bejelentés külön azonosítóval rendelkezik annak érdekében, hogy az Ügyfél kérésére bármikor visszakereshető legyen. Az adatokat 5 évig őrizzük.

A panaszkezelési bejelentés során önkéntesen személyes adatokat ad meg Társaságunk részére. Ezen adatokat a hatályos jogszabályok alapján kezeljük. Adatkezelési nyilatkozatunkat honlapunk Adatkezelési nyilatkozat menüpontja alatt találja. Az adatokat harmadik fél részére nem továbbítjuk. A panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés azonosítószáma: 65200

Amennyiben panaszunkra adott válaszunkat nem fogadja el úgy az alábbi hatósághoz fordulhat:

Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály


Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 236-3937, +36 1 236-3978, Telefax: +36 1 236-3956
E-mail: fogyved@pest.gov.hu