Adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy adatai megadása a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását feltételezi. Adatai a Roche Magyarország Kft. adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését a webshopot is üzemeltető POPART Reklámügynökség Kft. végzi. A Roche Magyarország Kft. ezeket az adatokat kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik fél részére nem kerülnek átadásra. Ha nem szeretné, hogy adatait a Roche Magyarország Kft. a továbbiakban felhasználja, kérjük, írásban értesítse az oldal alján látható elérhetőségek valamelyikén.

Telefonos Ügyfélszolgálatunk Adatkezelési Tájékoztatója

Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-200-694

Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézőnkkel folytatott telefonbeszélgetését minőségbiztosítási okokból rögzítjük, és a hangfelvételt 5 évig megőrizzük. A Roche (Magyarország) Kft. (a továbbiakban: Roche) a részére a telefonbeszélgetés során tudomására hozott adatot és információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint, a tudomásra hozás céljának vagy feltehető céljának figyelembevételével kezeli és használja fel, melyhez Ön a személyes adatainak a telefonbeszélgetés során történő önkéntes megadásával hozzájárul. Tájékoztatjuk, hogy Ön kérheti a Roche tudomására hozott adat helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – zárolását, törlését, illetve jogában áll tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatok kezelésének tényéről és minőségéről. Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti megyei bírósághoz fordulhat. A Roche a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.

Elérhetőség adatvédelmi ügyben

Kérjük, hogy az adatai felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozatait a következő elérhetőségeken juttassa el hozzánk. A Roche a lehető legrövidebb időn belül intézkedik, hogy adatai az Ön szándékának megfelelően kerüljenek a továbbiakban kezelésre és felhasználásra.

Cím: 2040 Budaörs, Edison u. 1.
E-mail: info@vercukormeres.hu

A Roche (Magyarország) Kft. adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-65200/2013

Kérdése van? Hívja ingyenes zöldszámunkat
munkanapokon, 8:00-17:00 között!

06-80-200-694

Az Accu-Chek Active, Performa, Softclix, Multiclix eszközök és tesztcsíkok gyógyászati segédeszközök.
Az Accu-Chek Smart Pix leolvasó készülék információ technológiai eszköz.
Az Accu-Chek Connect orvostechnikai eszköz.
A Bio-Króm-DIA 60x tabletta étrend-kiegészítő.


E honlapon olyan termékinformációk találhatók, amelyek széles közönségnek szólnak; előfordulhat, hogy ezek a termékinformációk vagy részletes leírások az Ön országában másként nem hozzáférhetőek, illetve nem érvényesek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy semmiféle felelősséget nem vállalunk azért, hogy Ön esetleg olyan információhoz jut, amely nincs összhangban az Ön országában érvényes jogi eljárásokkal, szabályozással vagy gyakorlattal.

a kockázatokról olvassa el a használati Útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!